Profylaktická prohlídka UPS

Stručný popis:

Profylaktická prohlídka UPS je komplexní vizuální a elektrickou kontrolou zdroje s odzkoušením všech provozních režimů k zjištění, zda pracuje v souladu se všemi technickými specifikacemi i specifikacemi vnějšího prostředí. Jedná se o preventivní úkon, který má za úkol zvýšit spolehlivost provozu zdroje, snížit poruchovost a předvídat možné poruchy.

Základní technické údaje:

Popis

Pravidelná údržba zároveň zvyšuje celkovou životnost zařízení. Z dat získaných během prohlídky je vypracován „Výstupní protokol UPS", kde jsou shrnuty výsledky kontrol a naměřené údaje. Součástí protokolu je i doporučení k dalšímu provozu zdroje.

Profylaktické prohlídky je doporučeno provádět v intervalu závislém na provozních podmínkách a prioritě zálohované zátěže, minimálně však jednou ročně.

Součástí profylaktické prohlídky je:

 • kontrola parametrů okolního prostředí zdroje
 • vyčištění interiéru zdroje od prachu a nečistot
 • vizuální a mechanická kontrola výkonových svorek a výkonových obvodů zdroje
 • vizuální kontrola ventilačního systému zdroje
 • kontrola řídicí elektroniky zdroje
 • kontrola kondenzátorových bank
 • kontrola a kalibrace měřených veličin zdroje
 • kontrola záznamu událostí, zda nebyly některé parametry v minulosti mimo meze a zda nedošlo k výstražným hlášením
 • test zdroje ve všech provozních režimech
 • aktualizace řídícího software zdroje a kontrola kompatibility s věstníky výrobce
 • kontrola celistvosti bateriových bloků, dotažení svorek a těsnosti vývodů baterií
 • hloubkový vybíjecí test akumulátorů
 • vypracování protokolu o profylaktické prohlídce s vyhodnocením stavu zdroje a doporučením k dalšímu provozu

Soubory:

Rychlý kontakt
ELFIS spol. s r.o.

e-mail: elfis@elfis.cz
 tel.: +420 284 810 959-61
Kolmá 10
 190 00 Praha 9

 více kontaktů