Předprodejní služby

V rámci předprodejních služeb Vám kromě základní pomoci při výběru vhodného modelu záložního systému pro Vaši aplikaci můžeme nabídnout:

  • přesnou výkonovou analýzu kritického zařízení s určením odpovídajícího jmenovitého výkonu záložního systému. V případě, že je již zařízení v provozu, provedeme měření odebíraného výkonu výkonovým analyzátorem. Systém je potom navržen i s ohledem na budoucí možné navýšení kritické zátěže.
  • vypracování ekonomické studie nákladů na provoz a možných rizik více navržených schémat záložních systémů
  • vypracování projektové dokumentace nebo technickou podporu projektantům při implementaci navrženého záložního systému do projektové dokumentace


Soubory:

Rychlý kontakt
ELFIS spol. s r.o.

e-mail: elfis@elfis.cz
tel.: +420 284 810 959-61
Kolmá 10, 190 00 Praha 9

více kontaktů