Regulátory výkonu

V roce 2009 plně převzala společnost ELFIS od sesterské společnosti ELFIS-T výrobu regulátorů výkonu s fázovým řízením a cyklovým spínáním.Mezi nejčastější aplikace patří regulace výkonu elektrotepelných zařízení, jako jsou např. elektrické pece, topná a osvětlovací tělesa velkých výkonů.

Jednotky ELFIStor 1F a 3F jsou vhodné i pro regulaci topných článků s velkým teplotním součinitelem odporu, nebo pro odporový ohřev objektů přímým průchodem proudu. Další možnou aplikací je řízení elektrochemických procesů v galvanovnách, akumulátorovnách a pod. Hlavními obory uplatnění jsou sklářství, metalurgie, elektrochemie, osvětlovací technika, potravinářství, výroba keramiky a stavba elektrických pecí.

Spínací jednotky ELFIStor 2SC jsou určeny pro bezeztrátovou regulaci elektrického výkonu v silových obvodech střídavého proudu metodou tzv. spínání v nule. Uplatní se zejména tam, kde je požadována dlouhá životnost spínačů a minimální rušení, vyvolané proudovými rázy při kontaktním spínání nebo vypínání. Mezi nejčastější aplikace patří regulace výkonu elektrotepelných zařízení, jako jsou např. elektrické pece nebo topná tělesa velkých výkonů. Nahrazením stykačů s mechanickými kontakty jednotkami Elfistor 2SC se zlepší spolehlivost a sníží náklady na údržbu. Hlavními obory uplatnění jsou metalurgie, sklářství, výroba keramiky, potravinářství, a stavba elektrických pecí.

Spínací jednotky ELFIStor 3SK jsou bezkontaktní spínače vyznačující se spínáním „v nule". Jsou určeny zejména pro rychlé spínání zátěží s převládající kapacitní složkou v síti 3x400V. Jejich hlavní aplikací je spínání kompenzačních kondenzátorů při kompenzaci jalového výkonu v rozvodné síti. Výhodou je jejich vysoká rychlost spínání a dlouhá životnost. Uplatní se i v dalších aplikacích, v nichž jsou kladeny zvýšené nároky na životnost spínačů a na minimální rušení, které by jinak mohlo vzniknout při kontaktním spínání nebo vypínání.

 

 
             
 
 
 
  

 

 

 

 

Podkategorie


Soubory:

Rychlý kontakt
ELFIS spol. s r.o.

e-mail: elfis@elfis.cz
tel.: +420 284 810 959-61
Kolmá 10, 190 00 Praha 9

více kontaktů